Ngô Quý Nhâm

Ngô Quý Nhâm

Chuyên gia tư vấn chiến lược, quản trị nhân sự

Chuyên gia - Giảng viên Ngô Quý Nhâm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn về chiến lược và quản trị nhân sự cho nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn như: Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí; Ocean Bank, VNPT,Teckcombank, Vietnam Airline... Với kinh nghiệm thực tiễn những bài giảng của ông luôn mang đến cho người học những kiến thức mới mẻ, sáng tạo trong lĩnh vực quản trị nhân sự.