Dương Ngọc Dũng

Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia về quản trị, Marketing, tiếp thị

  • Chuyên gia về quản trị
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ khoa Đông Á học tại Đại học Harvard (Mỹ)
  • Tốt nghiệp Tiến sĩ khoa Tôn giáo học tại Đại học Boston (Mỹ)
  • Tốt nghiệp MBA của United Business Institute (Bỉ) năm 2007.
  • Đào tạo và tư vấn cho những tổ chức lớn như Samsung, LG Vina, Tổng lãnh sự Mỹ, Úc, New Zealand, Bộ Kế hoạch & Đầu Tư, Bộ Tài chánh, Đài truyền hình Việt Nam, Tổng lãnh sự Singapore.
0766.133.336 Zalo