THAM QUAN KIẾN TẬP TẠI DABACO: DOANH NGHIỆP – DOANH NHÂN KẾT NỐI LỚP CEOTD20