Lớp CPO 12 PTI Hà Nội tham quan kiến tập tại Công ty CP Thời trang YODY – Hải Dương

0766.133.336 Zalo