09-01-2021 – Lễ tôn vinh sự học Doanh nhân: Khát vọng và tinh thần Việt