Lễ Tôn vinh Sự học của Doanh nhân lần thứ 15 tại Hà Nội – PTI convocation 15th