Lễ Tôn vinh Sự học của Doanh nhân lần thứ 14 tại Tp. Hồ Chí Minh – PTI convocation 14th TP.HCM

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN KHẢO

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Nguồn động lực lớn lao để toàn thể PTI nỗ lực hơn nữa để đồng hành cùng Doanh nghiệp, chia sẻ thành công, cộng hưởng thịnh vượng