Đào Ngọc Thanh

Đào Ngọc Thanh

Chuyên gia

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (Vihajico) - chủ đầu tư Dự án Ecopark