Chuyến thiện nguyện cùng lớp CEO49 HCM: Kết nối yêu thương – Cho đi là còn mãi