Xây Dựng Và Triển Khai Hệ Thống Thang Bảng Lương Chính Sách Phúc Lợi Của DN

CÁC KHÓA HỌC KHÁC TẠI TP.HCM

Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên27-04-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Tài chính dành cho Lãnh đạoChưa có lịch4 buổi

2,800,000
2,000,000

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

20-04-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

16-05-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Nghệ thuật đàm phán & thương lượngChưa có lịch2 buổi

2,200,000
1,600,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả09-05-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả01-06-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả20-06-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp05-09-20204 buổi

3,800,000
3,000,000

Xây dựng, quản lý và phát triển kênh phân phối19-12-20204 buổi

3,800,000
3,000,000

Marketing Online cấp tốc30-05-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Kiểm soát chi phí & tính giá thànhChưa có lịch4 buổi

2,800,000
2,000,000

Xem tướng tay để biết người08-05-20202 buổi

1,800,000
1,000,000

Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả16-05-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả04-07-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Quản trị cuộc đờiChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại15-05-20202 buổi

1,800,000
1,000,000

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

16-05-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Marketing Digital04-05-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

04-05-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

13-06-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Quản lý con người

25-05-20202 buổi

1,800,000
1,000,000

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả29-05-20202 buổi

1,600,000
1,000,000

Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh18-05-20202 buổi

1,800,000
1,000,000

Phân tích hiệu quả vốn đầu tư trong Doanh nghiệpChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Quản trị dòng tiềnChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,200,000

Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu27-06-20202 buổi

1,800,000
1,200,000

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự NÂNG CAOChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,300,000

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự07-06-20202 buổi

1,800,000
1,300,000

Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương28-06-20202 buổi

1,800,000
1,300,000

Nghiệp vụ quản lý kho20-05-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Nghiệp vụ quản lý kho26-09-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng04-05-20202 buổi

1,800,000
1,000,000

Tuyển, dùng, giữ, sa thải nhân sựChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Phong thủy trong kinh doanh Bất động sản & Nhà Ở20-05-20202 buổi

1,800,000
1,300,000

Phong thủy trong kinh doanh Bất động sản & Nhà Ở31-08-20202 buổi

1,800,000
1,300,000

Kiểm soát tài chính doanh nghiệpChưa có lịch4 buổi

2,800,000
2,000,000

Rèn luyện văn phong của CEOChưa có lịch2 buổi

2,600,000
2,000,000

Kỹ năng làm việc hiệu quả15-05-20202 buổi

2,200,000
1,500,000

Giám sát bán hàng chuyên nghiệp22-05-20204 buổi

2,800,000
2,200,000

Xây dựng KPIs và chính sách cho Sales11-05-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Thiết kế, tổ chức và vận hành chiến lược nhân sự DN11-11-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Xây dựng mô tả công việc & khung năng lực tuyển dụng11-05-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Xây dựng tuyển dụng và đào tạo nhân sự hiện đại15-06-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Xây dựng & Vận hành hệ thống đào tạo nhân sự nội bộ trong DN09-05-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Xây dựng bộ máy tuyển dụng hiện đại22-07-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Thiết lập cẩm nang quản trị doanh nghiệp21-09-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Xây dựng hệ thống quản trị công việc theo MBO và KPIs29-08-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Xây dựng hệ thống thang bảng lương chính sách phúc lợi của DN17-10-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí

CEO toàn diện

06-06-20204 tháng

28,800,000
22,000,000

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

27-04-20204 tháng

22,800,000
16,000,000

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

27-05-20204 tháng

22,800,000
16,000,000

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

27-06-20204 tháng

22,800,000
16,000,000

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

27-07-20204 tháng

22,800,000
16,000,000

CFO -  Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

10-07-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

27-06-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CCO -  Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

05-06-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CCO -  Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

24-08-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CMO – Giám đốc marketing chuyên nghiệp

29-05-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CMO – Giám đốc marketing chuyên nghiệp

26-08-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

23-05-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

24-10-20203 tháng

18,800,000
14,000,000