TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

KHÓA HỌC TẠI TP.HCM

Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí

CEO toàn diện

30-05-20204 tháng

28,800,000
22,000,000

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

23-02-20204 tháng

22,800,000
16,000,000

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

25-03-20204 tháng

22,800,000
16,000,000

CFO -  Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

07-03-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CFO -  Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

29-05-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

11-03-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

30-05-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CCO -  Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

24-04-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CCO -  Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

21-06-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CMO – Giám đốc marketing chuyên nghiệp

20-03-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CMO – Giám đốc marketing chuyên nghiệp

27-06-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

28-03-20203 tháng

18,800,000
14,000,000

Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

29-02-202012 buổi

8,600,000
6,000,000

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

13-03-202012 buổi

8,600,000
6,000,000

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

15-04-202012 buổi

8,600,000
6,000,000

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

21-03-20208 buổi

6,800,000
5,000,000

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

04-07-20208 buổi

6,800,000
5,000,000

Đào tạo Giảng viên nội bộ

16-05-20208 buổi

5,800,000
4,000,000

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

19-04-20208 buổi

6,800,000
5,000,000

Tổ trưởng sản xuất

29-05-20206 buổi

4,800,000
3,000,000

Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia

15-05-202010 buổi

12,800,000
11,000,000

Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

06-03-20206 buổi

4,600,000
3,300,000

Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

17-04-20206 buổi

4,600,000
3,300,000

Khóa họcKhai giảngThời lượngHọc phí
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên02-03-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Tài chính dành cho Lãnh đạoChưa có lịch4 buổi

2,800,000
2,000,000

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

30-03-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

16-05-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Nghệ thuật đàm phán & thương lượng13-03-20202 buổi

2,200,000
1,600,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả29-02-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả16-03-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Kỹ năng bán hàng hiệu quả18-04-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp11-04-20204 buổi

3,800,000
3,000,000

Xây dựng, quản lý và phát triển kênh phân phối09-05-20204 buổi

3,800,000
3,000,000

Marketing Online cấp tốc29-02-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Kiểm soát chi phí & tính giá thànhChưa có lịch4 buổi

2,800,000
2,000,000

Xem tướng tay để biết người06-03-20202 buổi

1,800,000
1,000,000

Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả21-03-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Quản trị cuộc đờiChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại28-02-20202 buổi

1,800,000
1,000,000

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

16-03-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Marketing Digital22-02-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

06-04-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

07-03-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Quản lý con người

30-03-20202 buổi

1,800,000
1,000,000

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả27-03-20202 buổi

1,600,000
1,000,000

Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh24-02-20202 buổi

1,800,000
1,000,000

Phân tích hiệu quả vốn đầu tư trong Doanh nghiệpChưa có lịch2 buổi

1,800,000
1,000,000

Quản trị dòng tiền21-02-20202 buổi

1,800,000
1,200,000

Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu23-03-20202 buổi

1,800,000
1,200,000

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự NÂNG CAO28-02-20202 buổi

1,800,000
1,300,000

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự05-04-20202 buổi

1,800,000
1,300,000

Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương27-04-20202 buổi

1,800,000
1,300,000

Nghiệp vụ quản lý kho29-02-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Nghiệp vụ quản lý kho20-05-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng30-03-20202 buổi

1,800,000
1,000,000

Tuyển, dùng, giữ, sa thải nhân sự24-02-20202 buổi

1,800,000
1,000,000

Phong thủy trong kinh doanh Bất động sản & Nhà Ở09-03-20202 buổi

1,800,000
1,300,000

Phong thủy trong kinh doanh Bất động sản & Nhà Ở20-05-20202 buổi

1,800,000
1,300,000

Kiểm soát tài chính doanh nghiệp06-04-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Rèn luyện văn phong của CEOChưa có lịch2 buổi

2,600,000
2,000,000

Kỹ năng làm việc hiệu quả28-02-20202 buổi

2,200,000
1,500,000

Giám sát bán hàng chuyên nghiệp17-04-20204 buổi

2,800,000
2,200,000

Xây dựng KPIs và chính sách cho Sales11-05-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Thiết kế, tổ chức và vận hành chiến lược nhân sự DN11-11-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Xây dựng: Mô tả công việc & khung năng lực tuyển dụng13-04-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Xây dựng tuyển dụng và đào tạo nhân sự hiện đại15-06-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Xây dựng & Vận hành hệ thống đào tạo nhân sự nội bộ trong DN09-05-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Xây dựng bộ máy tuyển dụng hiện đại22-07-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Xây dựng và triển khai hệ thống quản trị công việc theo MBO và KPIs29-08-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

Xây dựng & triển khai hệ thống thang bản lương chính sách phúc lợi của DN17-10-20204 buổi

2,800,000
2,000,000

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Nguồn động lực lớn lao để toàn thể PTI nỗ lực hơn nữa để đồng hành cùng Doanh nghiệp Việt Nam