Nghệ thuật chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI CÁC TP. KHÁC

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Nguồn động lực lớn lao để toàn thể PTI nỗ lực hơn nữa để đồng hành cùng Doanh nghiệp, chia sẻ thành công, cộng hưởng thịnh vượng